Single letter-code for RNA 
Symbol Nucleotide Origin 
G G Guanine
A A Adenine
U U Uridine
C C Cytosine
R G or A puRine
Y U or C pYrimidine
M A or C aMino
K G or U Keto
S G or C Strong
W A or U Weak 
H A or C or U not-G, H follows G
B G or T or C not-A, B follows A
V G or C or A not-U, V follows U
D G or A or U not-C, D follows C
N G or A or U or C aNy